Έργο InnovaSUMP

Έναρξη του έργου InnovaSUMP «Καινοτομίες στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα». Δείτε το ενημερωτικό κείμενο.

Ο Δήμος Λευκωσίας φιλοξένησε στις 19 με 21 Απριλίου 2017, την εναρκτήρια συνάντηση του έργου InnovaSUMP του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG Europe.

Η δεύτερη συνάντηση του έργου InnovaSUMP πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 στην Πράγα και είχε ως αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης μεταξύ των ετα΄ρων του έργου σχετικά με τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των μετακινουμένων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ.

Η τρίτη συνάντηση του έργου InnovaSUMP θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ραβένας Ιταλίας στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2017 και θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της κινητικότητας των επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς.