ΣΒΑΚ Δήμου Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση ΣΒΑΚ η υλοποίηση του οποίου θα είναι μια συνεχής διαδικασία στην οποία, κάτω από τον συντονιστικό ρόλο του Δήμου, θα εμπλακεί μία πληθώρα φορέων και επιστημόνων, αλλά και το ευρύ κοινό και όργανα εκπροσώπησης αυτού.