Έργο SUMPs-UP

Το ευρωπαϊκό έργο SUMPs-UP ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν 8 οργανισμοί και 7 πόλεις και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να προωθήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο τις χώρες και τις περιοχές όπου η υλοποίηση των ΣΒΑΚ είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Το έργο αναμένεται να βοηθήσει τις οργανωτικές αρχές και τους φορείς σχεδιασμού να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΣΒΑΚ.

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εργαστήριο (workshop) του ευρωπαϊκού έργου SUMPs-UP στη Θεσσαλονίκη, έναν από τους επτά εταίρους του έργου. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναμένεται να συμμετάσχουν 20-25 ελληνικές πόλεις. Οι εργασίες του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.