Διαδικασία Αυτο-Αξιολόγησης

sumpbig

Κατεβάστε το Ερωτηματολόγιο Αυτο-Αξιολόγησης

ΣΒΑΚ Εργαλείο Αυτο-Αξιολόγησης

CH4LLENGE
Διαδικτυακά σεμινάρια σε θέματα που άπτονται ενός ΣΒΑΚ
Link
Poly-SUMP
Πολυκεντρικό προφίλ της αστικής περιοχής και βιωσιμότητα της δομής του συστήματος μεταφορών και χρήσεων γης και σύγκριση με αντίστοιχα προφίλ άλλων περιοχών στην Ευρώπη με τη βοήθεια δεικτών
Link
Urban Transport Roadmaps
Ένα on-line εργαλείο τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη των σεναρίων κινητικότητας που απαιτούνται στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ
Link
TIDE Innovation Toolbox
15 εμπνευσμένα μέτρα για τον τομέα των μεταφορών
Link
SUMPs-UP
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ΣΒΑΚ από όλη την Ευρώπη
Link
MaxEva
Σχεδιασμός έλεγχος και αξιολόγηση των σχεδίων Διαχείρισης Κινητικότητας
Link