Δήμος Θεσσαλονίκης

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1.110.312 κάτοικοι
Δήμος: 352.182 κάτοικοι
Έκταση 20,85 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 16.865 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1 εκατομμύρια κατοίκους. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που υλοποιήθηκε ένα ΣΒΑΚ (ολοκληρώθηκε το 2013). Ωστόσο, η διαχείριση της κινητικότητας και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης χρειάζεται πολύ περισσότερες ενέργειες στήριξης και ευαισθητοποίησης. Περισσότερο από το 50% των καθημερινών μετακινήσεων γίνονται με το αυτοκίνητο.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 55 %
Μ.Μ.Μ.: 25 %
Ποδήλατο: 10 %
Πεζή: 10 %
Πηγή: Κυκλοφοριακή Μελέτη
Ευρωπαϊκά προγράμματα CIVITAS FORUM NETWORK
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI