Δήμος Λαρισαίων

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: 284.325 κάτοικοι
Δήμος: 162.591 κάτοικοι
Έκταση 335,12 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 484 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Ο δήμος Λαρισαίων κατέχει κεντροβαρική θέση στο σύστημα οδικών μεταφορών γενικότερα της Ελλάδας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, με σχετικά καλά ανεπτυγμένες υποδομές. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναδιαμορφώσεις όλων σχεδόν των κεντρικών αρτηριών της πόλης (συνολικού μήκους 5,5χλμ περίπου) που περιλαμβάνουν την διαπλάτυνση και αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων με φυτεύσεις, την κατασκευή καθιστικών και εγκαταστάσεων φωτισμού, την κατασκευή διαβάσεων για ΑΜΕΑ, την απαγόρευση ή τον περιορισμό της στάθμευσης και την ήπια τροπή της κυκλοφορίας γενικότερα. Το δίκτυο περιλαμβάνει ποδηλατοδρόμους όλων των κλάσεων (επί του οδοστρώματος διαχωρισμένοι από αυτό με νησίδα ή με κορύνες και διαγράμμιση, επί του πεζοδρομίου με διαφορετικό υλικό ) και το συνολικό του μήκος είναι περίπου 9,9χλμ σήμερα. Η κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων επειδή παρέχει ασφάλεια στη μετακίνηση (ειδικά ηλικιωμένων και παιδιών) αύξησε σημαντικά τις διαδρομές με ποδήλατο ώστε να μειωθούν σημαντικά οι διαδρομές με αυτοκίνητο στη πόλη .Έχει ολοκληρωθεί η πεζοδρόμηση μιας περιοχής έκτασης 460 στρ. περίπου, που περιλαμβάνει 40 οικοδομικά τετράγωνα. Οι πεζόδρομοι του κέντρου συνιστούν ένα από τα εκτενέστερα Ευρωπαϊκά δίκτυα πεζοδρόμων και πλατειών (συμμετέχουν τρεις πλατείες) με συνοχή και συνέχεια ,βελτιώνοντας αναμφίβολα τις συνθήκες μετακίνησης και γενικότερα διαβίωσης στο κέντρο της πόλης. Στα πλαίσια της μελέτης που ήδη εκπονείται για την πόλη μας θα απαιτηθεί ο ενεργός ρόλος των πολιτών. Θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια και θα συγκληθεί δημόσια διαβούλευση με πολίτες και σημαντικούς φορείς της πόλης.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 41 %
Μ.Μ.Μ.: 12,3 %
Ποδήλατο: 4,6 %
Πεζή: 42,1 %
Πηγή: Εκτίμηση
Ευρωπαϊκά προγράμματα ΟΧΙ
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ Σε εξέλιξη