Δήμος Τρικκαίων

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: 132.492 κάτοικοι
Δήμος: 80.287 κάτοικοι
Έκταση 608,48 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 132 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Το βασικό οδικό δίκτυο είναι ακτινικής μορφής με δύο βασικούς άξονες. Σημειώνεται ότι η αμφίδρομη κίνηση που δέχονται οι συλλεκτήριες οδοί και οι κεντρικές αρτηρίες σε συνάρτηση με τα καταγραφέντα πλάτη τους και την παράνομη στάθμευση οχημάτων, δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων. Σχετικά με τους πεζόδρομους πρέπει τονισθεί ότι αυτοί είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης. Το ακανόνιστο ρυμοτομικό σχέδιο (σε ορισμένες περιπτώσεις) της περιοχής, δημιουργεί σε ορισμένα σημεία, τη συμβολή οδών σε κόμβους με πολλούς κλάδους, κακή γεωμετρική σχεδίαση και έλλειψη επαρκούς ορατότητας και αύξηση της επικινδυνότητας.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 52 %
Μ.Μ.Μ.: 2 %
Ποδήλατο: 20 %
Πεζή: 26 %
Πηγή:
Ευρωπαϊκά προγράμματα Velocity, EUROCITIES, ECOMOBILITY, FREEMOBILITY, MyWay, CityMobil2, TEAM
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI