Δήμος Σερρών

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Σερρών: 176.430 κάτοικοι
Δήμος: 76.817 κάτοικοι
Έκταση 601,49 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 128 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Η πόλη των Σερρών είναι μια μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη, που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, με περίπου 80.000 κάτοικοι. Η χρήση του αυτοκινήτου είναι πολύ υψηλή, όμως τα τελευταία χρόνια ορισμένα μέτρα έχουν εφαρμοστεί ειδικά στο κέντρο της πόλης (π.χ. περιορισμός στάθμευσης, επέκταση των πεζοδρομίων κλπ)
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: –
Μ.Μ.Μ.: –
Ποδήλατο: –
Πεζή: –
Πηγή:
Ευρωπαϊκά προγράμματα PIMMS TRANSFER, ENCLOSE
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI