Δήμος Καβάλας

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: 124.917 κάτοικοι
Δήμος: 70.501 κάτοικοι
Έκταση 350,61 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 201 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Το οδικό δίκτυο της πόλης χαρακτηρίζεται κυρίως από μακροσκελείς οδικές αρτηρίες. Οι κύριες οδοί Χρυσοστόμου Σμύρνης – Ερυθρού Σταυρού και Βενιζέλου με προσανατολισμό ανατολής – δύσης αποτελούν τις κύριες εισόδους-εξόδους του αστικού (πολεοδομικού) κέντρου. Επίσης ο άξονας της 7ης Μεραρχίας αποτελεί την κύρια αρτηρία εισόδου στην πόλης της Καβάλας από τον Βορρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία της πόλης αποτελεί η παράνομη στάθμευση ( διπλοπαρκαρίσματα, στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια) κυρίως στο κέντρο της πόλης. Με βάση κυκλοφοριακές μετρήσεις που έγιναν το 2010 στις κεντρικές αρτηρίες, έγινε κατανοητό ότι ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος εντοπίζεται τις μεσημεριανές ώρες στην συνέχεια ακολουθούν οι απογευματινές και τελευταίες οι πρωινές ώρες.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 80 %
Μ.Μ.Μ.: 3,2 %
Ποδήλατο: 3,8 %
Πεζή: 13 %
Πηγή: Κυκλοφοριακή Μέτρηση, 2010
Ευρωπαϊκά προγράμματα EASYTRIP & MOVE
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI