Δήμος Βέροιας

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: 140.611 κάτοικοι
Δήμος: 66.547 κάτοικοι
Έκταση 791,43 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 84 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Η πόλη της Βέροιας είναι μια μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη που βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία στην Ελλάδα. Όπως και στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, το αυτοκίνητο κυριαρχεί ως επιλογή μέσου μεταφοράς για το μεγαλύτερο μέρος των ημερήσιων μετακινήσεων. Οι στενοί δρόμοι, καθώς και η προβληματική ισορροπία των χρήσεων γης έχει ως αποτέλεσμα υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι χώροι στάθμευσης είναι περιορισμένοι, κυρίως στο κέντρο της πόλης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούνται μόνο από τα λεωφορεία. Οι υποδομές για το περπάτημα και το ποδήλατο είναι περιορισμένες και απαιτείται σημαντική αναβάθμιση.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 60 %
Μ.Μ.Μ.: 15 %
Ποδήλατο: 10 %
Πεζή: 15 %
Πηγή: Εκτίμηση
Ευρωπαϊκά προγράμματα ΌΧΙ
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI