Δήμος Ξάνθης

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης: 111.222 κάτοικοι
Δήμος: 65.133 κάτοικοι
Έκταση 495,10 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 132 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Αναφορικά με την κυκλοφορία και τις μεταφορές το σημαντικότερο πρόβλημα του Δήμου Ξάνθης εντοπίζεται στο κέντρο της πόλης, όπου η έλλειψη περιφερειακού δακτυλίου, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση υπηρεσιών στο κέντρο, τις άσκοπες μετακινήσεις με αυτοκίνητο και την έλλειψη επαρκών μέτρων αστυνόμευσης εντείνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτή την περίοδο εκπονείται Κυκλοφοριακή Μελέτη για τον Δήμο Ξάνθης, η οποία θα καταγράψει τις αδυναμίες και θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις για την κυκλοφορία και τις μεταφορές.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 60 %
Μ.Μ.Μ.: 10 %
Ποδήλατο: 5 %
Πεζή: 25 %
Πηγή: Εκτίμηση
Ευρωπαϊκά προγράμματα ΌΧΙ
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI