Δήμος Καρδίτσας

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: 113.544 κάτοικοι
Δήμος: 56.747 κάτοικοι
Έκταση 647,39 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 88 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Η πόλη της Καρδίτσας θεωρείται ως μια πόλη πρωτοπόρος στην ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά το προφίλ της κινητικότητας των πολιτών της. Η πόλη της Καρδίτσας έχει το υψηλότερο ποσοστό μετακινήσεων γίνεται ποδήλατο ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο και ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων είναι ήδη σε λειτουργία στην πόλη. Οι πολίτες έχουν ένα προφίλ μετακινήσεων παρόμοιο με μία τυπική κεντρική ευρωπαϊκή πόλη: το περπάτημα ή το ποδήλατο είναι ο κύριος τρόπος μεταφοράς και το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται μόνο για ταξίδια μεγάλου μήκους.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 35 %
Μ.Μ.Μ.: 15 %
Ποδήλατο: 35 %
Πεζή: 15 %
Πηγή: Εκτίμηση
Ευρωπαϊκά προγράμματα CIVITAS FORUM NETWORK
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI