Δήμος Θέρμης

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1.110.312 κάτοικοι
Δήμος: 53.201 κάτοικοι
Έκταση 385,32 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 139 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Ο Δήμος Θέρμης βρίσκεται Νοτιοανατολικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και αποτελεί έναν από τους περιαστικούς Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Το οδικό δίκτυο είναι, σε γενικές γραμμές, διανοιγμένο και ασφαλτοστρωμένο. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη επαρκούς πλάτους πεζοδρομίων. Στις περιοχές επέκτασης των οικισμών, η υλοποίηση του οδικού δικτύου (διάνοιξη και κρασπεδώσεις) γίνεται σταδιακά. Στους μεγάλους οικισμούς (Θέρμη, Βασιλικά, Πλαγιάρι, Ν. Ραιδεστός, Τρίλοφος, Καρδία) έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών. Οι ρυθμίσεις αφορούν σε μονοδρομήσεις, ρυθμίσεις προτεραιότητας και στάθμευσης, καθώς και μέτρα μείωσης ταχύτητας των οχημάτων.Αναφορικά με την εξυπηρέτηση της περιοχής του δήμου Θέρμης από τον Ο.Α.Σ.Θ., σημειώνεται ότι η περιοχή δεν εξυπηρετείται ολοκληρωμένα από λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ. Στη Θέρμη έχει κατασκευαστεί υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία και λειτουργεί σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή του οικισμού.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 46,2 %
Μ.Μ.Μ.: 30,7 %
Ποδήλατο: 4,8 %
Πεζή: 18,3 %
Πηγή: Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το Πολεοδομικό Συγκρότημα και την Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης, 1999
Ευρωπαϊκά προγράμματα RITSNET, POLY-SUMP
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI