Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Πληθυσμός Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1.110.312 κάτοικοι
Δήμος: 52.127 κάτοικοι
Έκταση 9,8 χλμ2
Πυκνότητα Πληθυσμού 5.323 κάτοικοι/χλμ2
Σύντομη περιγραφή Δήμου Αποτελεί τη δυτική είσοδο και αναπόσπαστο τμήμα του μητροπολιτικού συγκροτήματος, συγκεντρώνοντας αστικές αλλά και περιαστικές λειτουργίες του. Γειτνιάζει με το λιμάνι και διασχίζεται από νευραλγικούς άξονες οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων εισόδου στην πόλη που διαχωρίζουν τις οικιστικές του ενότητες, ενώ η εξωαστική του ζώνη στεγάζει πολλές βιομηχανικές, εμπορικές, μεταφορικές, αποθηκευτικές και παραγωγικές λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα, σε εγγύτητα με το δίκτυο μεταφορών και τη θάλασσα.
Καταμερισμός σε μέσα μετακίνησης Αυτοκίνητο: 38 %
Μ.Μ.Μ.: 37 %
Ποδήλατο: 1 %
Πεζή: 24 %
Πηγή: Εκτίμηση
Ευρωπαϊκά προγράμματα Όχι
Ενδιαφέρον για ΣΒΑΚ NAI