Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τους:

Για θέματα συμμετοχής στο Δίκτυο:
κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Καθηγητής ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 995775
e-mail: papa@civil.auth.gr

κ. Πολίτης Ιωάννης
Λέκτορας ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 995826
e-mail: pol@civil.auth.gr

Για γενικές πληροφορίες:
κα. Νικολαΐδου Αναστασία
Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 994160
e-mail: nikolaid@civil.auth.gr