Διαχείριση Δικτύου

Εκπρόσωπος του Εθνικού Δικτύου ΣΒΑΚ είναι το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση του Δικτύου ασκείται από τον καθηγητή κ. Παπαϊωάννου Παναγιώτη και τον επίκουρο καθηγητή κ. Πολίτη Ιωάννη.